HIZLI OEM KODU ARAMA ARA ARA
Arge Faaliyetleri

Yedek Parçada
Orijinal Kalitesi

YÜZLERCE ÜRÜN

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE HIZLI TEDARİKTE
SEKTÖRÜNDE 1 NUMARA

"Ülkemizde bilginin ve tasarımın katma değeri mevcut yetersiz konumundan her geçen gün daha yüksek katma değerli ürünlere dönüşmeye devam etmektedir. Vaden Original bu dönüşüm sürecine aşağıda verilen süreç başlıkları ile katkıda bulunmaya devam etmektedir."

HAMMADDEDEN
NİHAYİ ÜRÜNE KADAR
KALİTE

"Stratejik hedeflerimiz doğrultusunde her geçen gün büyüyen işletmemizin makine parkuru ve çalışma alanı her geçen gün artış göstermektedir. Üretim sürecinde yeni makine ve ekipmaların yatırımına yeni tesise geçilmesi ile birlikte daha fazla hız verilecek olup özellikle otomasyon ve yapay zeka ile desteklenen akıllı elektronik sistem çözümleri yönünde yatırımlar hızlanacaktır. "

2700 m2 den oluşan AR-GE merkezimiz ile

SÜREKLİ GELİŞİM
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

" • Yedek Parça (IAM; independent after-market) sektöründe Tersine Mühendislik Süreci ile ürünler devreye alınmaktadır.
• Çalıştığımız ürünlerin tasarım kriterlerini ortaya çıkarıp, uygun ürün geliştirme-doğrulama süreçleri ilgili standartlar çerçevesinde ele alınmaktadır.
• Gerekli Ar-Ge altyapısı geliştirilmeye devam etmekte olup, konularında uzman ürün mühendisleri yetiştirilmektedir.
• Projeler, Ar-Ge merkezi altyapısına uygun şekilde oluşturulmaktadır.
• 20’den fazla ürün mühendisliği gerektiren çeşitlilikte parçalar devreye alınmıştır ve devam etmektedir.
• Geliştirme kriterleri için saha ile yakinen çalışılmaktadır. Farklı modeller için daha geniş parkura ihtiyaç vardır.
• Yüksek katma değerli; elektronik ve kontrol mekanizması içeren ürünler devreye alınmaktadır.
• Traktör OEM’leri CNH, JCB, John-Deere ve traktör motor sağlayıcıları ile uluslararası işbirliği projeleri yapılmıştır. 5 farklı ürün devreye alınıp ve 2 yeni proje devam etmekte olup, 2 ürün için özgün tasarım faydalı model başvurusu yapılmıştır.
• Ford-Türkiye ve DAF ile de görüşmeler yürütülmüş olup, ihtiyaçları olan test parametrelerinin yapılabilirliği sağlanmıştır. "

AR-GE PROJELERİ