RECHERCHE RAPIDE DE CODES D'ORIGINE

YILDIZ PUL OTOMOTİV MOTOR PARÇALARI  SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  “KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU” KAPSAMINDA E-POSTA ABONELİĞİ KAYDI  AÇIK RIZA METNİ

Yıldız Pul Otomotiv Motor Parçaları Sanayi ve Anonim Şirketi (“Yıldız Pul”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tarafıma sunulan “Kişisel Verilerin Koruma Kanunu Kapsamında E-Posta Aboneliği Kaydı Aydınlatma Metni’ ni” okudum ve anladım. 

Aydınlatma metninde detaylı olarak belirtilen; veri sorumlusunun kimliği, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, kişisel verilerin aktarılması ile ilgili hususlar, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, sahip olduğum haklar hakkında ayrıntılı, tereddütte yer vermeyecek şekilde ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirildim. 

“Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ışığında; 

·       E-posta adresi

Kişisel verimin aydınlatma metninde belirtilmiş olan amaçlar ve yasalar doğrultusunda işlenmesini, muhafazasını, ilgili kişiler/kurumlara aktarılmasını bu metnin tüm anlam ve sonuçlarının farkında ve bilincinde özgür iradem ve açık rızam ile kabul ederim.