SCHNELLE SUCHE NACH OEM-CODES

YILDIZ PUL OTOMOTİV MOTOR PARÇALARI SANAYİ VE ANONİM ŞİKRETİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA E-POSTA ABONELİĞİ KAYDI AYDINLATMA METNİ

1.     VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Yıldız Pul Otomotiv Motor Parçaları Sanayi ve Anonim Şirketi ("Yıldız Pul" veya "Şirket") olarak, sizlere haberler, kampanyalar, yeni ürün tanıtımları ve diğer ticari iletileri göndermek üzere e-posta aboneliği başlatmaktayız. Bu süreçte, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

Adres: Konya Organize San Bölg. 4.Kısım Büyükkayacık OSB Mah. 102. Cad. No:5-7 

Pk: 42160 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

Web: www.vaden.com.tr 

Telefon: +90 444 9 184

E-posta: [email protected] 

2.     İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

  • E-posta Adresi

 

3.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

E-posta aboneliği başvurusu kapsamında sağlanan e-posta adresinize haberler, kampanyalar, yeni ürün tanıtımları ve diğer ticari iletilerin gönderilmesi.

4.     İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

e-posta bilginiz, aşağıda belirtilen durumlar çerçevesinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuata uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

Şirket İçi Paylaşım:
Kişisel verileriniz, e-posta aboneliği başvurusu kapsamında sağlanan e-posta adresinize haberler, kampanyalar, yeni ürün tanıtımları ve diğer ticari iletilerin gönderilmesi amacıyla sınırlı sayıda şirket içerisindeki yetkili personelle paylaşılabilir.

Yasal Yükümlülükler:
İlgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, resmi kurumlar ve yetkili mercilerle paylaşılabilir.

Diğer Durumlar:

Belirtilen durumlar dışında, kişisel verileriniz hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanmayacak veya aktarılmayacaktır.

Bu bağlamda, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği için gerekli olan tüm teknik ve organizasyonel tedbirler alınacaktır. 

5.     KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Açık rızanıza dayanarak.

6.     VERİ İŞLEME SÜRESİ:

E-posta aboneliğiniz aktif olduğu sürece veya abonelikten ayrılmanız durumunda talebiniz üzerine sonlandırılana kadar.

7.     KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

·       Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·       Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·       Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

8.     HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ;

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected]  mail adresine iletebilirsiniz. 

 Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. 
Başvurunuza cevap verme işleminin Yıldız Pul’ a ayrıca bir maliyeti olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvuru Formuna ulaşmak için www.vaden.com.tr web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.